פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical Support

Contact our support team by submitting a support ticket for domain, e-mail, or hosting related errors and issues.

 Sales Department

Ask our sales department if you have any pre-sales questions with regards to domains, hosting, or custom hosting plans.